Om Oremandsgaard

På Oremandsgaard har vi stolte traditioner for økologisk landbrugsdrift. Helt tilbage fra 1967 har vi drevet nogle marker uden brug af sprøjtemidler på Gammel Oremandsgaard – og i dag dyrkes hele landbruget økologisk med vinterhvede, raps, rug, vårbyg, hvidkløver, rødkløver, rajgræs, konservesærter samt kløvergræs. 

Hovedbygningen på Oremandsgaard er opført i nyklassicistisk stil, idet den tidligere hovedbygning med karnapper , skifertækket spir og adskillige udbygninger brændte i 1933. Herefter brugte man forsikringssummen på ca. 1 mio til at opføre den eksisterende hovedbygning, som er tegnet af arkitekt Mogens Clemmesen. Samme arkitekt der havde stået for tilbygningen til Nationalmuseet – som på mange måder ligner Oremandsgaard.

Oremandsgaard står første gang omtalt i et skøde fra 1356, idet Peder Bekere overdrager “Ormæhowet og Ormæhowedhs fang, som er i Gedhærudh (i dag: Gederød) og Pykby” til kongen. Gennem middelalderen står Oremandsgaard ikke nævnt i historiebøgerne, men i 1602 omtales en Peder Nielsen, birkefoged i Jungshoved birk, i forbindelse med Ofvermandtsgaard. Derfor mener man, at Oremandsgaard har været krongods siden 1356 – hvilket det står omtalt som i 1651. Under Frederik V. overgår Oremandsgaard igen til privat eje, og i løbet 17- og 18-hundredetallet har det en række forskellige ejere. I 1860 køber konsul Peter Anton Alfred Hage Oremandsgaard, som siden været i Hage-familens eje.