Tak for din reservation af dato. Datoen er nu din de næste 14 dage. Vi anbefaler at få en fremvisning ved John Ibby, som kender alt til diverse muligheder. Han træffes + 45 40 25 61 83 – og er også god på sms.

Thank you for your reservation. You have now booked the date for the coming 14 days. We recommend a guided tour with John Ibby, who can tell you all about the possibilities at Oremandsgaard. Please get in touch on + 45 40 25 61 83