Oremandsgaard har i dag tre jagtkonsortier, som enten lejer Ny Oremandsgaard, Gl. Oremandsgaard eller de sydvestlige skove og marker nær Kragevig og Tågebyskov.
Vi beder skovens gæster respektere, at jægerne betaler leje for jagten på Oremandsgaard. Derfor indstiller vi til, at man færdes i de dele af skoven, hvor der ikke er jagt.

Jagtåret starter maj-måned med bukkejagten. Målet er her at fjerne de dyr, som ikke egener til at indgå i den fremadrettede bestand. I perioden fra primo maj – til 15. juli vil der ofte være jægere i skoven. Specielt i tidsrummet fra solopgang til ca 9.00 og igen fra 16. til solnedgang. Jægerne er meget opmærksomme på sikkerheden og skal nok tage hensyn til skovgæster. Vi opfordre dog til, at man holder sig til de store hovedstier – som loven kræver det – og ikke bevæger sig rundt på kryds og tværs i skoven, da råen (hun-rådyret) samtidig sætter sine lam i verden og fortrækker ro og fred.

Følgende dage er der planlagt jagt i skoven og skoven vil derfor være lukket.

Gl. Oremandsgaard, Tjørnehovedet skov samt Nebleskov Kragevig- og Tågebyskov mv. Ny Oremandsgaard
Søndag d. 17 september 6.10 Fasanjagt 16.09 Fasanjagt
Søndag d. 1. oktober 20.10 Fasanjagt 24.09 Fasanjagt
Søndag d. 15 oktober 3.11 Trykjagt 1.10 Jagt på marker og hegn
Søndag d. 29 oktober 17.11 Fasanjagt 21.10  Jagt
Lørdag d. 4 november 18.11 Trygjagt 29.10 Jagt
Fredag d. 10 november 1.12 Fasanjagt 5.11                Trykjagt på Hjortevildt
Søndag d. 19 november 2.12 Trykjagt 11.11. Jagt
Onsdag d. 22 november 15.12 Fasanjagt 26.11. Jagt
Søndag d. 10 december 16.12. Trykjagt 9.12. Jagt
Torsdag d. 28 december 27.12 Fasanjagt  27.12. Jagt
Søndag d. 7 januar 5+12.01 Fasanjagt  14.01.18 Jagt med familie
Lørdag d. 20 januar  26+27.01  Jagt