Jagt & færdsel i skoven

Oremandsgaard har i dag tre jagtkonsortier, som enten lejer Ny Oremandsgaard, Gl. Oremandsgaard eller de sydvestlige skove og marker nær Kragevig og Tågebyskov. Vi beder skovens gæster respektere, at jægerne betaler leje for jagten på Oremandsgaard. Derfor indstiller vi til, at man færdes i de dele af skoven, hvor der ikke er jagt.

Jagtåret starter maj-måned med bukkejagten. Målet er her at fjerne de dyr, som ikke egener til at indgå i den fremadrettede bestand. I perioden fra primo maj – til 15. juli vil der ofte være jægere i skoven. Specielt i tidsrummet fra solopgang til ca 9.00 og igen fra 16. til solnedgang. Jægerne er meget opmærksomme på sikkerheden og skal nok tage hensyn til skovgæster. Vi opfordre dog til, at man holder sig til de store hovedstier – som loven kræver det – og ikke bevæger sig rundt på kryds og tværs i skoven, da råen (hun-rådyret) samtidig sætter sine lam i verden og fortrækker ro og fred.