Landbruget

Oremandsgaard landbrug består af 410 ha omdriftsjord og omfatter jordene tilhørende Ny Oremandsgaard, Gl. Oremandsgaard, Skovlygaard og Skovvængegaard. Dertil kommer 100 ha. engarealer langs kysten ud mod Jungshoved nor, som afgræsses af Galloway-kvæg.

Allerede i 1967 begyndte vi at dyrke de første marker uden brug af sprøjtemidler. I 1973 omlagdes Gl. Oremandsgaard på 100 ha. til biodynamisk landbrug – og sidenhen økologi. Omkring årtusindskiftet omlagde vi hele Oremandsgaards landbrug til økologi.

I dag drives landbruget i samarbejde Dansk Landbrugs Management v/ Ledreborg Slot, Vallø Slot og Vibygaard, idet Oremandsgaard Gods har indgået en sharefarming-aftale efter britisk forbillede. Det betyder, at indtægter og udgifter indgår i en pulje, som fordeles efter aftale. Det giver partnerne en fælles interesse i at optimere driften af landbruget og passe på gårdens aktiver.