Boligudlejning

Til Oremandsgaard er knyttet 20 udlejningsejendomme. Husene ligger enten ud til mark, skov eller vand- og i nogle få tilfælde alle tre dele. Ventelisten er på mere end 200 personer, hvorfor denne nu er lukket. Såfremt vi ikke oplever søgning på eventuelt ledige boliger, bliver de slået op på vores facebook-side